ES struktūriniai fondai

Nuo 2010 m. gruodžio 14 d. UAB „Drobė Co“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Drobė Co“ galimybių eksporto plėtrai didinimas“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-02-043) (toliau – Projektas). Projektą planuojama įgyvendinti per 19 mėn.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Drobė Co“ siekia išpopuliarinti savo prekės ženklą tikslinėse užsienio rinkose ir išplėsti gaminių eksporto galimybes. Šio projekto tikslas yra padidinti UAB „Drobė Co“ produkcijos pardavimus diversifikuotose užsienio rinkose, išlaikant arba didinant eksporto intensyvumą turimose rinkose ir įeinant pridėtinės vertės strategines rinkas Vakarų Europoje. Tai galima pasiekti padarant įmonę žinomesnę užsienio rinkose (dalyvaujant parodose, pristatant įmonės įrengimus ir t.t.) ir vystant AB „UAB „Drobė Co“ eksporto plėtros strategiją.

Dalyvavimas parodose ne tik leis pristatyti įmonę ir jos produkciją bei susirasti naujus pirkėjus, bet ir užtikrins naujų ryšių užmezgimą, įmonės populiarinimą, o nauji klientai padės garsinti ir platinti UAB „Drobė Co“ prekinį ženklą.
 
Projektas remiamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta beveik 139 tūkst. Lt.

Kontaktinis asmuo:
UAB „Drobė Co“ pardavimų skyriaus vadovė Rūta Povilaitytė tel. +370 37 214280, r.povilaityte@drobe.lt